Trần Thị Kim Ngân(Tr?n Th? Kim Ngan)的简介,资料,图片写真,作品全集

年 龄: 19 (属牛)
生 日: 1997-07-31
星 座: 狮子座
职 业: 模特
兴 趣: 舞蹈、拳擊、瑜伽、現代舞蹈
详细介绍

Trần Thị Kim Ngân,英文名:Tr?n Th? Kim Ngan,现龄19岁,出生于1997年7月31日,职业是模特,兴趣爱好是舞蹈、拳擊、瑜伽、現代舞蹈。

你懂的