Mỹ Mỹ Châu Nguyễn(My My , Chau Nguyen)的简介,资料,图片写真,作品全集

别 名: Myyminion
年 龄: 19 (属牛)
生 日: 1997-03-03
星 座: 双鱼座
出 生: 越南 胡志明市
职 业: 模特
兴 趣: 运动、美食
详细介绍

Mỹ Mỹ Châu Nguyễn,昵称My My,越南正妹模特,目前在胡志明市的一所高校(Trần Khai Nguyên)任职,容貌算不上惊艳但是俏丽,身材不能算暴力但是匀称,因此IG上也有近5w粉丝追踪。

你懂的